a_tenQTDịch vụ, tìm mua và sở hữu tên miền quốc tế (.com, .net, .org,..) được tổ chức quản lý tên mền quốc tế ICANN công nhận. Duy nhất ở Việt Nam bán với giá đại lý: 8.99$/năm !

-Với thủ tục nhanh gọn và thời gian đăng ký nhanh nhất, Tài Tăng Trẻ Việt Nam sẽ cùng bạn giữ gìn thương hiệu của mình an toàn nhất.

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Quốc tế 1 năm 2 năm 5 năm 10 năm Transfer
.COM .INFO .NET $ 10 $ 18 $ 44.5 $ 87 $ 8
.ORG .BIZ $ 10 $ 18 $ 44.5 $ 87 $ 8
.NAME .US $ 10 $ 18 $ 44.5 $ 87 $ 8
.WS $ 10 $ 18 $ 44.5 $ 87 $ 8
.EU (New) $ 10 $ 18 $ 44.5 $ 87 $ 8
.ASIA $ 16 $ 32 $ 80 $ 155 $ 14.99
.ME (New) $ 26.99 $ 54 $ 135 $ 265 $ 25.99
.TV $ 30.99 $ 62 $ 150 $ 302 $ 29.99
.MOBI $ 19 $ 38 $ 95 $ 185 $ 19
.BZ $ 24 $ 48 $ 120 $ 235 $ 23
.MN $ 41.99 $ 84 $ 208 $ 415 $ 41
.IN $ 16.99 $ 34 $ 85 $ 165 $ 15.99
.CC $ 22.99 $ 45 $ 112 $ 225 $ 21.99
Managed DNS Miễn phí Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Domain forwarding Miễn phí Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn